Zakład Usług Pożarniczych

W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę usług, w skład których wchodzą między innymi:

 1. Przygotowanie dokumentacji i budynku do odbioru dla:
  • Państwowej Straży Pożarnej;
  • Państwowej Inspekcji Pracy;
  • Sanepidu;
  • Nadzoru Budowlanego.
 2. Projektowanie, montaż, modernizacja:
  • sygnalizacji alarmowo - pożarowej systemu AUSP;
  • sygnalizacji alarmowej -włamaniowej;
  • telewizji przemysłowej;
  • systemów kontroli dostępu.
 3. Pomiary techniczne i dozymetryczne:
  • hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych;
  • instalacji odgromowych i elektrycznych (rezystancja izolacji, skuteczność uziemienia);
  • Ekspertyzy techniczne, plany operacyjne i ewakuacji wykonywane przez zespół, rzeczoznawców ds. ochrony przeciwpożarowej
  • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów użyteczności publicznej.
 4. Przeglądy:
  • techniczne budowlane roczne i pięcioletnie;
  • szybów wentylacyjnych i dymowych kominiarskie.
  • Organizacja szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i BHP
  • Przeglądy techniczne i naprawy serwisowe gaśnic wszystkich typów:
  • Legalizacja UDT butli CO2, N2, O2, powietrze, itp.;
  • butle o pojemności do i powyżej 10dm3.

Nasza firma oferuje również w ciągłej sprzedaży:

 • gaśnice wszystkich typów;
 • agregaty gaśnicze;
 • węże do hydrantów;
 • szafki hydrantowe: wewnętrzne i zewnętrzne;
 • koce gaśnicze;
 • znaki ewakuacyjne;
 • impregnacje ogniochronne (w celu uzyskania przez materiał cechy trudno zapalności):
  • wykładzin, chodników, kotar;
  • materiałów na drogach ewakuacji ;
  • drewnianych elementów wystroju wnętrz, ścianek działowych, więźby dachowej;
  • elementów metalowych środkami krajowymi i z importu.
 • inne akcesoria.